Wiera Meniok

липня 19, 2012 Drohobyczer Zeitung 0 Коментарі

фото із журналу "РІЧ"
Wiera Meniok, urodzona w Drohobyczu (Ukraina). Studiowała filologię rosyjską w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu, gdzie – po ukończeniu studiów – została asystentem w Zakładzie Literatury Powszechnej. Następnie obroniła pracę doktorską z teorii literatury w Uniwersytecie Narodowym w Doniecku.
Na uniwersytecie w Drohobyczu prowadziła wykłady i zajęcia z literaturoznawstwa, teorii literatury, literatury rosyjskiej XX wieku. Od 1996 r. zajęła się polonistyką: odbyła dwa staże naukowe w Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką naukową prof. Jerzego Jarzębskiego; prowadziła w swoim uniwersytecie zajęcia z historii literatury polskiej XX wieku, metodyki nauczania literatury polskiej. Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych, w tym z zakresu polonistyki, m.in. związanych z twórczością Brunona Schulza. Razem z jej śp. mężem Igorem Meniokiem była inicjatorką założenia przy Uniwersytecie w Drohobyczu w 2002 r. Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego, który owocnie działa w przestrzeni polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, artystycznej i kulturalnej. Centrum Polonistyczne w 2003 r. zainicjowało powstanie wstępnej wersji Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu znajdującego się w budynku dawnego Gimnazjum Władysława Jagiełły w Drohobyczu; wystąpiło organizatorem międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych oraz imprez artystycznych związanych głównie z postacią Brunona Schulza; zapoczątkowało w Drohobyczu Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza. Obecnie jest kierownikiem Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka oraz dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza; prowadzi również wykłady na kierunku filologii polskiej z teorii przekładu, literatury polskiej XX wieku, filozofii i estetyki literatury polskiej. Zadebiutowała również jako tłumaczka polskojęzycznych tekstów schulzologicznych na język ukraiński. Stypendystka Programu „Gaude Polonia” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2006, 2008).

Przypisy______________________

Linki zewnętrzne______________


Facebook Plugin: Bloggerized by Drohobyczer Zeitung by DZ

0 коментарі: